Ofta när vi talar om handarbete och hantverk tänker vi på de mindre sysslorna, till exempel att tälja en smörkniv eller att sticka en halsduk, men även andra typer av hantverk kräver hantverkskunskap sprungen ur gamla traditioner. I den här texten ska vi fokusera på takläggning.

Det kan vara lätt att tro att takläggare bara slänger på några tegelpannor eller takplåtar snabbt och enkelt. Så är dock inte fallet. Takläggarna på DM Tak är ett bra exempel på detta. Utan dem skulle inte Stockholms gamla takåsar vara sig lika. De specialiserar sig nämligen på att traditionsenligt reparera gamla tak.

Byggnadsvård och kunskap

Många äldre byggnader skulle inte kunna behålla sitt äldre, vackra utseende utan fantastiska takläggare med hög kompetens. Ett gammalt plåt- eller koppartak är nämligen inte en lätt sak att lägga. Man måste veta exakt hur man ska bocka och skära materialet för att slutresultatet ska bli snyggt och hållbart. Än idag utbildas takläggare inom gamla traditioner. Det är viktigt att tänka på att utan den kunskap som finns skulle byggnadsvården se helt annorlunda ut. Tyvärr finns det också oseriösa aktörer på marknaden som tyvärr svärtar ned ryktet för andra, seriösa takläggare. Just nu arbetar man för att förbättra villkoren i branschen. Bland annat genom att skapa tydliga riktlinjer.

Ett riskfyllt yrke

Att vandra runt på höga takåsar är inte bara svårt, det kan även vara farligt. Ibland händer till och med olyckor, ofta är det sådana där fall från tak är inkluderade. Det finns dock säkerhetsutrustning såsom selar och liftar för att undvika sådant, men helt riskfritt blir nog arbetet som takläggare aldrig.

Olika typer av tak

Vet du vilken som är den vanligaste typen av tak i Sverige? Det är den modell som kallas sadeltak. När ett tak är konstruerat som ett sadeltak innebär det att de två takfallen möts vid taknocken. Det finns också så kallat brutet sadeltak, där även takfallen har en brytning. Andra vanliga tak är bland annat sargtak och säteritak. De vanligaste materialen på våra tak i landet är plåt och tegel, men det finns även fortfarande tak av koppar och så kallad pärt. Som takläggare måste man alltså ha en bred kunskap om olika typer av material och tillvägagångssätt för att lägga olika slags tak. Det är på grund av detta som läggande av tak bör räknas som ett hantverksarbete av högsta klass.