Handarbete är ett hantverk och en form av hemslöjd. Hemslöjd som begrepp är omdiskuterat då dess definition har ändrats genom åren. Även om många typer av handarbete fortfarande använder traditionella tekniker så har handarbetet påverkats av den industriella utvecklingen. Symaskinen har till exempel haft stor påverkan på hur man syr. Men oavsett om det är med hjälp av symaskin, ett par stickor eller vanlig nål och tråd så är det handarbete.

Vilken typ av slöjd är handarbete?

När det gäller begreppet handarbete så är det oftast textilslöjd som åsyftas, men det inkluderar även andra former av slöjd som träslöjd eller korgflätning. En enkel definition av handarbete är att det är allt hantverksarbete som görs på liten skala och som man använder händerna för att skapa med endast hjälp av enklare verktyg. Att sticka en halsduk och att tälja en smörkniv är därmed båda former av handarbete.

Vanliga typer av handarbete

De vanligaste typerna av handarbete är just de som har med textilier att göra. Det är till exempel stickning, virkning och broderi men de är långt ifrån de enda formerna, även om man endast räknar textilt handarbete. Tovning, vävning, nålbindning och lappteknik är flera exempel på former av textilt handarbete. Det finns även många andra liknande former som är nära besläktade men som har ett annat ursprung eller där man använder sig av en annan teknik, eller ett annat redskap. Att sy är även en form av handarbete och idag syr man främst med hjälp av en symaskin.

Handarbete är mer än bara textil

Textilier är en stor del av handarbetet men det är som sagt inte den enda typen. Även korgslöjd och vissa former av metallslöjd och träslöjd är handarbete. Att göra halsband och armband är också en form av handarbete, och går att göra med hjälp av flera olika material som metall, trä eller textil.

Källor:

https://www.mynewsdesk.com/se/hemslojden/pressreleases/vad-aer-hemsloejd-787949

https://sv.wikipedia.org/wiki/Handarbete