Ända sedan människan har lärt sig gå på två ben har det funnits hantverk att förströ tiden med. Och förmodligen har även våra förfäder sysslat med någon form av hantverk för att tillverka verktyg och ge sig ut och jaga eller smycka sig med. Man har funnit urgamla verktyg och föremål som vittnar om en kreativitet och en sammanhållning där också handarbete och hantverk har spela en stor roll. För även om livet var tufft och magen kurrade ibland så har människan alltid förmått sig att ta fram sin skaparanda och bidra till utveckling och skönhet. Hantverk har varit livsviktig för vår överlevnad och har också varit den gräns som har satts mellan människa och djur.

Hantverk och könsroller

Nuförtiden får man knappt säga att saker och ting är könsbundna men faktum är att våra könsroller har bidragit till en rad konstformer och hantverk som förr var livsviktigt för familjen att överleva. Männens handarbete och hantverk innefattade främst att skaapa föremål av trä och metall medans kvinnorna bidrog till den textila utvecklingen. Och båda formerna utgjorde grunden till försörjning. Under sen medeltid var knypplingen något som starkt bidrog till inkomst och sedan forntiden har det funnits både smeder, skomakare och skräddare.